جزئیات خبر
16بهمن 1396

13:43 - مدير جهاد كشاورزي فريدونكنار خبر داد

برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان

  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان
  • برگزاري دوره مهارتي برنج با عنوان مكانيزاسيون برنج در اين شهرستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید