جزئیات خبر
18بهمن 1396

11:10 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی

 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی
 • افتتاح طرح دانش بنیان تولید نهال زینتی ومحصولات گلخانه ای کشت بافتی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید