جزئیات خبر
18بهمن 1396

12:46 - سرپرست جهاد کشاورزی فریدونکنار در جلسه نظام نوین ترویج گفت:

قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان

  • قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان
  • قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان
  • قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان
  • قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان
  • قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان
  • قرارگیری طرح همیاران کشاورز، آموزش روستازادگان، تشکیل کمیته مشورتی و دهکده الگویی در اولویت برنامه های حوزه آموزش و ترویج شهرستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید