جزئیات خبر
19بهمن 1396

08:27 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

احداث باغ ۲۰ هکتاری،لوله گذاری وانتقال آب زراعی واحداث استخر ذخیره آب در روستای شیخ محله لاریجان

  • احداث باغ ۲۰ هکتاری،لوله گذاری وانتقال آب زراعی واحداث استخر ذخیره آب در روستای شیخ محله لاریجان
  • احداث باغ ۲۰ هکتاری،لوله گذاری وانتقال آب زراعی واحداث استخر ذخیره آب در روستای شیخ محله لاریجان
  • احداث باغ ۲۰ هکتاری،لوله گذاری وانتقال آب زراعی واحداث استخر ذخیره آب در روستای شیخ محله لاریجان
  • احداث باغ ۲۰ هکتاری،لوله گذاری وانتقال آب زراعی واحداث استخر ذخیره آب در روستای شیخ محله لاریجان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید