جزئیات خبر
20بهمن 1396

21:26 - مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار خبر داد:

افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر

 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر
 • افتتاح پروژه های لایروبی آب بندان های زاهدکلا و فرم در دهه مبارک فجر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید