جزئیات خبر
28بهمن 1396

13:58 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی

  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی
  • 3 چراغ سبز به برگزارکنندگان چهارمین دوره نمایشگاه گل و گیاه از سوی شهروندان آملی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید