جزئیات خبر
29بهمن 1396

22:07 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

بازدید مسئولین و کارشناسان سازمان از مزرعه پایلوت تغذیه گندم و مزارع کلزا

بازدید مسئولین و کارشناسان سازمان از مزرعه پایلوت تغذیه گندم و مزارع کلزا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید