جزئیات خبر
5اسفند 1396

07:20 - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر

6800 هکتار از مزارع گندم بهشهر در مرحله پنجه زنی و ساقه دهی قرار دارد

6800 هکتار از مزارع گندم بهشهر در مرحله پنجه زنی و ساقه دهی  قرار دارد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید