جزئیات خبر
6اسفند 1396

18:55 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

تخریب بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی گلوگاه

تخریب بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید