جزئیات خبر
9اسفند 1396

09:17 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

بررسی 59 فقره پرونده تقویم اراضی کشاورزی در گلوگاه

بررسی 59 فقره پرونده تقویم اراضی کشاورزی در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید