جزئیات خبر
13اسفند 1396

22:59 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

ظهور و توسعه بیماری اسکلروتینیا (پوسیدگی سفید ساقه) در زراعت کلزا

ظهور و توسعه بیماری اسکلروتینیا (پوسیدگی سفید ساقه) در زراعت کلزا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید