جزئیات خبر
14اسفند 1396

10:01 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد

  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
  • کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید