جزئیات خبر
9فروردین 1397

13:34 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

بازدید معاون وزیر در امور زراعت، مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، مشاور وزیر و مجری طرح گندم و کلزا و هیئت همراه از مزارع کلزا و گندم شهرستان گلوگاه

بازدید معاون وزیر در امور زراعت، مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، مشاور وزیر و مجری طرح گندم و کلزا و هیئت همراه از مزارع کلزا و گندم شهرستان گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید