جزئیات خبر
14فروردین 1397

11:38 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

یش بینی کانون کوبی 400 هکتاری بر ضد آفت ملخ

یش بینی کانون کوبی 400 هکتاری بر ضد آفت ملخ

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید