جزئیات خبر
15فروردین 1397

19:50 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل

  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل
  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل
  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل
  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل
  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل
  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل
  • اولین نشاء مکانیزه برنج کشور با حضور استاندار در شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید