جزئیات خبر
20فروردین 1397

22:28 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

برگزاری اولین جلسه کمیسیون تقویم اراضی در گلوگاه

برگزاری اولین جلسه کمیسیون تقویم اراضی در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید