جزئیات خبر
21فروردین 1397

09:56 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

صادرات بیش از 2 هزار تن محصول کیوی و بیش از 12 هزار گلدان گل و گیاهان زینتی به کشورهای همسایه

صادرات بیش از 2 هزار تن محصول کیوی و بیش از 12 هزار گلدان گل و گیاهان زینتی به کشورهای همسایه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید