جزئیات خبر
23فروردین 1397

12:29 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

مدیریت بحران آب و بیمه زراعت برنج

  • مدیریت بحران آب و بیمه زراعت برنج
  • مدیریت بحران آب و بیمه زراعت برنج
  • مدیریت بحران آب و بیمه زراعت برنج
  • مدیریت بحران آب و بیمه زراعت برنج

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید