جزئیات خبر
26فروردین 1397

22:14 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای تبصره 2 ماده 10 داوطلبانه بنای غیر مجاز

اجرای تبصره 2 ماده 10 داوطلبانه بنای غیر مجاز

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید