جزئیات خبر
30فروردین 1397

18:31 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد

  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
  • برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید