جزئیات خبر
30فروردین 1397

19:17 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد

  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
  • توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید