جزئیات خبر
1اردیبهشت 1397

09:16 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

خسارت 30 میلیارد ریالی سرمازدگی بهاره به کشاورزی گلوگاه

خسارت 30 میلیارد ریالی سرمازدگی بهاره به کشاورزی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید