جزئیات خبر
2اردیبهشت 1397

12:01 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

آغاز مبارزه شیمیایی و کانون کوبی آفت ملخ در گلوگاه

آغاز مبارزه شیمیایی و کانون کوبی آفت ملخ در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید