جزئیات خبر
6اردیبهشت 1397

06:42 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد

  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
  • اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید