جزئیات خبر
6اردیبهشت 1397

10:57 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

ضرورت ایجاد سایت ضدعفونی خودروهای حمل طیور در محور هراز

  • ضرورت ایجاد سایت ضدعفونی خودروهای حمل طیور در محور هراز
  • ضرورت ایجاد سایت ضدعفونی خودروهای حمل طیور در محور هراز
  • ضرورت ایجاد سایت ضدعفونی خودروهای حمل طیور در محور هراز
  • ضرورت ایجاد سایت ضدعفونی خودروهای حمل طیور در محور هراز

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید