جزئیات خبر
6اردیبهشت 1397

11:58 - مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج

  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج
  • برگزاری کلاس آموزشی بیمه تضمین محصول برنج

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید