جزئیات خبر
8اردیبهشت 1397

10:04 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان

 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان
 • برگزاری جلسه کمیته فنی بررسی طرح‌های توسعه اشتغال روستایی استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید