جزئیات خبر
8اردیبهشت 1397

11:35 - مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان
  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان
  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان
  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان
  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان
  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان
  • برگزاری جلسه شورای فرهنگی عقیدتی سازمان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید