جزئیات خبر
10اردیبهشت 1397

10:35 - مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه

 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه
 • جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تنکابن و بازدید از گلخانه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید