جزئیات خبر
13اردیبهشت 1397

06:54 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد

  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
  • برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید