جزئیات خبر
15اردیبهشت 1397

11:25 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

مبارزه با بیماریها و علفهای هرز در 570 هکتار از مزارع جو گلوگاه

مبارزه با بیماریها و علفهای هرز در 570 هکتار از مزارع جو گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید