جزئیات خبر
15اردیبهشت 1397

12:34 - مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

آغاز مبارزه آفت سپردار سفید توت در باغ‌ها از 17 اردیبهشت ماه

آغاز مبارزه آفت سپردار سفید توت در باغ‌ها از 17 اردیبهشت ماه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید