جزئیات خبر
17اردیبهشت 1397

13:20 - رییس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی مازندران

برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان‌های جویبار، ساری و میاندورود در سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید