جزئیات خبر
18اردیبهشت 1397

11:50 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری

  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری
  • نشست کارآفرینان روستایی مازندران در استانداری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید