جزئیات خبر
18اردیبهشت 1397

11:53 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم
  • ملاقات حضوری معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی مازندران با مردم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید