جزئیات خبر
18اردیبهشت 1397

13:43 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی

  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی
  • برگزاری کارگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید