جزئیات خبر
19اردیبهشت 1397

10:21 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران

  • برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران
  • برگزاری گردهمایی مدیران حراست وابسته و پیوسته به سازمان‌ جهاد کشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید