جزئیات خبر
19اردیبهشت 1397

10:22 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی واگذاری اراضی شیبدار برای توسعه باغ‌ها در سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید