جزئیات خبر
19اردیبهشت 1397

11:24 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد

  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد
  • بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرعه کلزا در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید