جزئیات خبر
20اردیبهشت 1397

11:52 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری

  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری
  • برگزاری اولین گردهمایی رؤسای ادارات ایثارگران استان‌های وزارت جهادکشاورزی در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید