جزئیات خبر
20اردیبهشت 1397

12:26 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی

 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی
 • برگزاری همایش ائمه جمعه مازندران با هدف نقش نماز جمعه در حمایت از کالای ایرانی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید