جزئیات خبر
25اردیبهشت 1397

07:54 - رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد

افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد جاذبه در کشاورزی در بخش کشاورزی

افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد جاذبه در کشاورزی در بخش کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید