جزئیات خبر
26اردیبهشت 1397

14:00 - بازدید از کارخانه چای در شهرستان تنکابن

بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن

 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن
 • بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه از کارخانه چای در شهرستان تنکابن

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید