جزئیات خبر
26اردیبهشت 1397

14:01 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان

  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان
  • برگزاری جلسه هم اندیشی کارخانه داران و صنایع تبدیلی با رییس سازمان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید