جزئیات خبر
26اردیبهشت 1397

14:02 - رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن

  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن
  • ملاقات حضوری رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران و هیئت همراه با مردم شهرستان تنکابن

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید