جزئیات خبر
27اردیبهشت 1397

08:45 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا خبر داد:

بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری

  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری
  • بازدید تسهیلگران و اعضای صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان نکا از کارخانه صنایع غذایی امی در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید