جزئیات خبر
29اردیبهشت 1397

07:46 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای پایلوت به زراعی سویا در سطح 40 هکتار / مزرعه p.v.s در سطح 5 هزار مترمربع در گلوگاه

اجرای پایلوت به زراعی سویا در سطح 40 هکتار / مزرعه p.v.s در سطح 5 هزار مترمربع در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید