جزئیات خبر
30اردیبهشت 1397

18:29 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

آغاز مبارزه بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج

آغاز مبارزه بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید