جزئیات خبر
1خرداد 1397

14:10 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو

  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو
  • برگزاری كارگاه آموزشي مرحله دوم شناخت، پيشگيري و مبارزه با آفات گندم و جو

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید