جزئیات خبر
1خرداد 1397

14:15 - همایش گرامیداشت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی

گرامیداشت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در همایشی با حضور اسلامی استاندار مازندران و مدیران روابط عمومی سازمانها، ادارات و فرمانداری های استان

  • گرامیداشت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در همایشی با حضور اسلامی استاندار مازندران و مدیران روابط عمومی سازمانها، ادارات و فرمانداری های استان
  • گرامیداشت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در همایشی با حضور اسلامی استاندار مازندران و مدیران روابط عمومی سازمانها، ادارات و فرمانداری های استان
  • گرامیداشت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در همایشی با حضور اسلامی استاندار مازندران و مدیران روابط عمومی سازمانها، ادارات و فرمانداری های استان
  • گرامیداشت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در همایشی با حضور اسلامی استاندار مازندران و مدیران روابط عمومی سازمانها، ادارات و فرمانداری های استان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید